People

Marcin Kurpas

Supervision of diploma theses:

 • Budowa i oprogramowanie demonstracyjnego układu pomiarowego dla układu pompy ciepła.
  Krzysztof Granek, MSc, 2016. Praca realizowana we współpracy z firmą GHS Polska.
 • Losowe generowanie muzyki - podejście statystyczne (A statistical approach to random music generation) , Wojciech Masiarz, MSc , 2015
 • "Motyl Hofstadtera w nanostrukturach grafenowych - modelowanie komputerowe", (Hofstadter's butterfly in graphene nanostructures - computer modelling), Krzysztof Granek, BSc/engineer, 2015
 • "Analiza i modelowanie wartości rynkowej zawodników NBA" (Statistical analysis and modelling of market value of NBA players),  Mateusz Kowalski, MSc 2014
 • "Analiza i modelowanie wartości rynkowej zawodników piłki nożnej" (Statistical analysis and modelling of market value of football players), Wojciech  Masiarz, BSc 2013

Selected talks and posters:

 • Dynamika spinu w czarnym fosforze: w stronę urządzeń spinowych o nanosekundowych czasach relaksacji, Instytut Fizyki UJ, Kraków, Poland, 2017 (invited)
 • Spin relaxation in phosphorene: intrinsic versus extrinsic effects, CCDS, Ustroń Poland 2016 (oral)
 • Spin-orbit coupling and spin relaxation in phosphorene, APS March Meeting, Baltimore 2016 (oral)
 • Spin-orbit coupling and spin relaxation in phosphorene,DPG Meeting., Regensburg (2016)
 • Charge transport through a semiconductor Dot-Ring Nanostructure, International Conference of Theoretical Physics, Ustroń, Poland 2014 (contributed talk)
 • Spin-orbit coupling in pure and hydrogenated carbon nanotubes in a transverse electric field, Rzeszów, Poland 2014( poster)
 • Self-organization of adatoms in graphene:the Monte Carlo approach,  XXXVI International Conference of Theoretical Physics, Ustroń, Poland 2012 (contributed)
 • Self-organization of adatoms in graphene:the Monte Carlo approach, Graphene Nanoscience:from Dirac Physics to Applications, Granada, Spain 2012 (poster)
 • Wave function engineering in quantum dot-ring nanostructures, Wroclaw University of Technology 2012 (invited seminar)
 • Monte Carlo simulations of adatoms in graphene – long range interactions, ordering and phase separation, XV Krajowa Szkoła Nadprzewodnictwa, Kazimierz Dolny 2011 (contributed talk)
 • Instantaneous entanglement of qubits, Polish-German workshop on the optical properties of nanostructures, Wrocław 2011 (contributed talk)
 • Entanglement swapping with artificial atoms, Quantum Technologies Conference, 
Toruń, Poland 2010 (invited talk)
 • Entanglement of distant qubits by a joint detection of photons, 16th Central European Workshop on Quantum optics, Turku, Finland   2009 (contributed talk)
 • Entanglement of qubits induced by Bell measurement, National Quantum Information Centre of Gdańsk, Sopot, Poland 2009 (contributed talk)
 • Entanglement of distant qubits by entanglement swapping, XXXII International Conference on Theoretical Physics, Ustroń, Poland 2008 (contributed talk)