Równanie Diraca, pola cechowania i chaos kwantowy w grafenie

dr hab. Adam Rycerz, Instytut Fizyku UJ
4.04.2014, 12:15,  room 357, Bankowa 14

 Grafen, czyli odkryta w 2005 roku przez Andree Geima i Konstantego Nowosiołowa dwuwymiarowa odmiana alotropowa węgla, wykazuje szereg niespotykanych własności fizycznych, które czynią go potencjalnym następcą krzemu w przyszłych układach elektronicznych. Z drugiej strony, grafen dostarczył możliwości doświadczalnej weryfikacji osobliwych przewidywań teoretycznych dla bezmasowych fermionów o spinie 1/2 gdyż takie efektywne kwazicząstki, opisane równaniem Diraca, determinują własności elektronowe grafenu w zakresie niskich temperatur i energii wzbudzeń. To nieoczekiwane zbliżenie fizyki materii skondensowanej i kwantowej teorii pola będzie tematem przewodnim referatu.