Diploma topics

Example BSc/MSc topics are listed below. For individual projects and project details please contact our staff members.

prof. dr hab. Marek Szopa

    Komputery kwantowe
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Kryptografia kwantowa,
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Gry kwantowe,
    kwantowe przetwarzanie informacji
    Jak splątanie kwantowe może zmienić świat wokół nas
    fizyka teoretyczna
    Przykłady zastosowania schematu arbitrażowego Nasha
    ekonofizyka
    Rywalizacja i współpraca oraz ich konsekwencje w świetle iterowanego Dylematu więźnia
    ekonofizyka
    Systemy komputerowe wspomagające podejmowanie decyzji
    ekonofizyka

dr hab. prof. UŚ Jerzy Dajka

Tematy prac magisterskich:

    Faza geometryczna w kwantowych układach otwartych
    fizyka teoretyczna
    Przybliżenie adiabatyczne w kwantowych układach otwartych
    fizyka teoretyczna
    Stany koherentne Gazeau-Klaudera
    fizyka teoretyczna
    Dynamika splątania kwantowych układów otwartych
    fizyka teoretyczna


Tematy prac licencjackich:

    Optyka kwantowa: oddziaływanie materii ze światem
    Optyka kwantowa: nieklasyczne stany światła

dr Marcin Kurpas

   Oddziaływanie spin-orbita w nanostrukturach - obliczenia ab-initio
    fizyka teoretyczna
    Efektywne modele ciasnego wiązania w oparciu o metody ab-initio
    fizyka teoretyczna
    Data mining z wykorzystaniem oprogramowania R
    ekonofizyka