Seminars

O anomalnej dyfuzji: fakty i mity

Prof. Jerzy Łuczka, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ

17.11.2017, 12:15 room P/1/14

Mesopotamian civilisation and the invention of writing in the IVth millennium BC

Prof. Antoine Khater, Department of Physics, Université du Maine, Le Man, France

10.11.2917, 12:15, room P/1/13

Paradoksy i pułapki podejmowania decyzji

Prof. Marek Szopa, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ

20.10.2017, 12:15 room P/1/14

W trakcie wykładu podam kilka przykładów paradoksów dotyczących podejmowania decyzji oraz omówię typowe pułapki w które wpadają ludzie starając się podejmować racjonalne decyzje.

Fizyka obliczeniowa w problemach medycznych

dr Dominik Szczerba, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ

13.10.2017, 12:15 room P/1/14

Quantum Dragons: Fictional? Factual? Physics? Phantasy?

prof. Mark A. Novotny William L. Giles Distinguished Professor, Dept of Physics and Astronomy, HPC^2 Center for Computational Sciences, Mississippi State University, USA

7.04.2017, 12:00 ,  room 513 IF Katowice

Read more: Quantum Dragons: Fictional? Factual? Physics? Phantasy?

Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?

prof. Mark A. Novotny William L. Giles Distinguished Professor, Dept of Physics and Astronomy, HPC^2 Center for Computational Sciences, Mississippi State University, USA

6.04.2017, 16:00 ,  room SAII IF Katowice

Read more: Adiabatic Quantum Computers in 2017: Huge Advance or All Hype?

Dynamika układów kwantowych, które nie podlegają termalizacji

Prof. zw. dr hab. Marcin Mierzejewski, Uniwersytet Śląski w Katowicach

24.03.2017, room 513 (5th floor)

Modelowanie detekcji ładunku elektronowego w dwuwymiarowych kropkach kwantowych z wykorzystaniem mikroskopii bramki skanującej

mgr Elżbieta Wach, Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie, Katedra Informatyki Stosowanej i Fizyki Komputerowej, Zespół Teorii Nanostruktur i Nanourządzeń
19.05.2014, 12:00, room 357, Bankowa 14

Read more: Modelowanie detekcji ładunku elektronowego w dwuwymiarowych kropkach kwantowych z wykorzystaniem...

Quo fluis energetyko?

dr inż. Michał Szewczyk, Wydział Elektryczny, Politechnika Śląska
16.05.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

Read more: Quo fluis energetyko?

Dynamika kwantowych przejść fazowych

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Instytut Fizyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
9.05.2014 12:15,  room 357, Bankowa 14

Read more: Dynamika kwantowych przejść fazowych

Inżyniera korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukładach

prof. dr hab. Tadeusz Domański, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
11.04.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

Read more: Inżyniera korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukładach

Złożone fermiony i topologiczne ciecze kwantowe

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Instytut Fizyki, Politechnika Wrocławska
7.03.2014, 12:15,  room 357, Bankowa 14