Seminars

Dynamika kwantowych przejść fazowych

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga, Instytut Fizyku Uniwersytetu Jagiellońskiego
9.05.2014 12:15,  room 357, Bankowa 14

Read more: Dynamika kwantowych przejść fazowych

Inżyniera korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukładach

prof. dr hab. Tadeusz Domański, Instytut Fizyki UMCS w Lublinie
11.04.2014, 12:15, room 357, Bankowa 14

Read more: Inżyniera korelacji elektronowych i nadprzewodnictwa w nanoukładach