Twierdzenie o ekwipartycji energii w układach kwantowych

  • Edit

Prof. Jerzy Łuczka, Zakład Fizyki Teoretycznej, Instytut Fizyki UŚ

13.04.2018, 11:45 w sali A/1/03